CÔNG TY CP BẮC HẢI THÀNH - PHÂN PHỐI NỘI THẤT HÒA PHÁT TẠI HẢI PHÒNG

Đặt mua
Giỏ hàng trống

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ bán hàng

custom yho

(0225) 3.851 265


Hỗ trợ bán hàng

custom yho

(0225) 3.611 565


Hỗ trợ bán hàng

custom yho

0903 445 343


Hỗ trợ bán hàng

custom yho

0982 445 343


Két Leeko

Két Leeko KS35
Giá: 2.500.000 đ
Két Leeko KS42
Giá: 3.000.000 đ
Két Leeko KN35
Giá: 2.000.000 đ
Két Leeko KN45
Giá: 2.500.000 đ
Két Leeko KN54
Giá: 2.800.000 đ
Két Leeko KN74
Giá: 3.500.000 đ
Két Leeko KN200
Giá: 5.000.000 đ
Két Leeko KN240
Giá: 7.500.000 đ

Két Việt Tiệp

Két Việt Tiệp K25
Giá: 950.000 đ
Két Việt Tiệp K30
Giá: 1.350.000 đ
Két Việt Tiệp K44
Giá: 1.800.000 đ
Két Việt Tiệp K56
Giá: 2.200.000 đ
Két Việt Tiệp K35
Giá: 1.500.000 đ
Két Việt Tiệp K175
Giá: 4.000.000 đ
Két Việt Tiệp K90
Giá: 3.000.000 đ

Két Sanzil Hàn Quốc

Két Sanzil 300 Hàn quốc
Giá: 3.500.000 đ
Két Sanzil 350 Hàn quốc
Giá: 4.000.000 đ
Két Sanzil 500 Hàn quốc
Giá: 4.200.000 đ
Két Sanzil 530 Hàn quốc
Giá: 6.500.000 đ
Két Sanzil 620 Hàn quốc
Giá: 7.500.000 đ
Két Sanzil 800 Hàn Quốc
Giá: 9.000.000 đ
Két Sanzil 880 Hàn Quốc
Giá: 12.500.000 đ
Két Sanzil 950 Hàn Quốc
Giá: 15.500.000 đ

Két Booil - Nhập khẩu

Két Booil BS C 310 cơ nhập khẩu
Liên hệ
Két Booil BS C 360 cơ nhập khẩu
Liên hệ
Két Booil BS C 500 cơ nhập khẩu
Liên hệ
Két Booil BS C 610 cơ nhập khẩu
Liên hệ
Két Booil BS C 750 cơ nhập khẩu
Liên hệ
Két Booil BS C 880 cơ nhập khẩu
Liên hệ
Két Booil BS C 100 cơ nhập khẩu
Liên hệ
Két Booil BS T 310 điện tử nhập khẩu
Liên hệ

Tủ bảo mật

Tủ bảo mật 2 cánh
Giá: 5.200.000 đ
Tủ bảo mật 4 cánh
Giá: 5.700.000 đ
Tủ bảo mật 6 cánh
Giá: 6.100.000 đ

Két khách sạn

EGK 20
Giá: 2.500.000 đ
EGK 25
Giá: 3.000.000 đ
EGK 30
Giá: 3.500.000 đ

Két hòa phát

Két Hoà Phát KS 35N
Liên hệ
Két Hoà Phát KS 35Đ
Liên hệ
Két Hoà Phát KS 50N
Liên hệ
Két Hoà Phát KS 50Đ
Liên hệ
Két Hoà Phát KS 90
Liên hệ
Két Hoà Phát KS 110
Liên hệ
Két Hoà Phát KS 135
Liên hệ
Két Hoà Phát KS 168
Liên hệ